torek, 13. oktober 2015

POSLANICA SLOVENSKEMU DRUŠTVU HOSPIC: Še na mnoga leta

HOSPIC - DRAŽBA, 10. 10. 2015 

Slovenskemu društvu želim, da bi še naslednjih dvajset in dvajset in .. let delovalo tako srčno, s toliko sočutja in miline, kot deluje zdaj. Da bi bilo varovanje človekovega dostojanstva in naša etična drža skupna temeljna zaveza. Da bi imeli odprto srce in tople dlani za trpeče in žalujoče, in hkrati notranji mir za biti v svetem prostoru umiranja čuječi in polno prisotni. Da bi radostno bivali in se veselili življenja in se hkrati zavedali minljivosti in lastne smrtnosti. Pa da bi se našla kakšna dobra duša, ki bi nam podarila svojo hišo zato, da bi lahko nadaljevali naš program, v katerem smo se v petih letih delovanja v Hiši hospica na Hradeckega 20 že kar nekaj naučili. In še se moramo! Zato društvu želim, da bi bilo izobraževanje prostovoljcev kot tudi strokovnega osebja temeljito. Slovensko društvo hospic z dvajsetletno tradicijo to zmore, hura! Tisoči umirajočih so zaprli oči ob spremstvu hospičevih dobrih ljudi, stotine žalujočih so objele naše sočutne roke. Kakšno bogastvo! Kakšen dar vsem nam, ki smo člani enkratnega Slovenskega društva hospic! Da bi bilo še dolgo, dolgo tako!