petek, 10. oktober 2014

50 let študija novinarstva – spomini in priznanja

NOVINARSTVO, 50 LET - nagrajenca Splichal, Košir Včeraj smo na FDV slavili petdeseto obletnico samostojnega študija novinarstva, prvega takega študija v nekdanji skupni domovini Jugoslaviji. Postavil ga je pokojni prof. dr. France Vred, zato so včeraj zaslužnim za študij novinarstva podelili priznanja na plaketi z njegovim imenom. Vregovo priznanje je prejela tudi moja malenkost "za posebne zasluge pri razvoju študija in raziskovanja novinarstva". Z veseljem objavljam obrazložitev, saj sem na stvari, ki so zapisane v njej, že skoraj pozabila. Hvala dragim sodelavcem, da so se me spomnili in da so me spomnili. Kot tolikokrat ponavljam za filozofom André Comte-Sponvillom, naj ponovim še enkrat za objavo utemeljitve: “Vse človekovo dostojanstvo je v misli; vse dostojanstvo misli je v spominu … Varuj se človek, da ne boš pozabil spominjati se!” (Na fotografiji ob akademiku prof. dr. Slavku Splichalu)

“Manca Košir se je na Katedri za novinarstvo Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo zaposlila leta 1980. Univerzitetna diplomirana učiteljica matematike in fizike, univerzitetna diplomirana novinarka, magistrica socioloških znanosti, uveljavljena novinarka in od leta 1987 dalje doktorica filoloških ved se je tvorno vključila v pedagoški proces na programu Novinarstvo. Najprej kot prizadevna asistentka, nato ugledna profesorica in dolgoletna predstojnica novinarske katedre. Njena vizija, delavnost in vztrajnost so ključno usmerjale prenovo študijskega programa ter bile odločilne zlasti pri uvajanju novih predmetov – Novinarske etike, Vzgoje za medije in Literarnega novinarstva.
Kot znanstvenica je gojila interdisciplinarni pristop, kar se kaže tudi v njeni osebni bibliografiji. Ta obsega več kot 800 zapisov. Med njimi je 17 monografij, nad 80 znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov ter nad 60 sestavkov v monografijah. Je utemeljiteljica teorije novinarskih vrst na Slovenskem in avtorica slovenskega modela vzgoje za medije. Bila je mentorica pri več kot 140 diplomah, magisterijih in doktoratih. Njene knjige Nastavki za teorijo novinarskih vrst, Vzgoja za medije in Surovi čas medijev so še vedno nepogrešljiva študijska literatura za bodoče novinarje, mnoga danes spoštovana novinarska imena pa so se prvih novinarskih korakov učila ob njeni knjigi Mladi novinar: pomaga lastna glava.
Profesorica Manca Košir je ambasadorka bralne kulture, borka za odlično javno šolo in prostovoljka Hospica. Vsestranska osebnost, ki je šla novinarstvo študirat zato, da bi lahko pomagala ljudem – in je to tudi uresničila. S predanostjo, strokovnostjo in etično naravnanostjo je neizbrisno zaznamovala generacije slovenskih novinarjev, ki s svojim delom ohranjajo poslanstvo novinarstva kot dejavnosti za javno dobro.”