ponedeljek, 23. september 2013

NA ETIKI ČLOVEK STOJI IN PADE

Pogovor z dr. Mirom Cerarjem o njegovi knjigi Pamet v krizi: Razmišljanja o miselnih, čustvenih in duhovnih izzivih sodobnega človeka

»Kadar se družba znajde v dekadenci, v počasnem, a vztrajnem vrednostnem razkroju, ki se kaže predvsem v neprestanem hlastanju po povečanju materialnega bogastva in psihofizičnega uživanja ter v skrajni pomehkuženosti in egoizmu, takrat so različne finančne, kapitalske, zaposlitvene, plačne in druge podobne 'injekcije' le korak v nadaljnjo, še večjo krizo«, je zapisal dr. Miro Cerar v knjigi Pamet v krizi pred tremi leti. Kje smo danes, kaj je danes z našo človečnostjo in častjo, z vzgojo srca in brušenjem značaja, z duhovno rastjo in širjenjem zavedanja? Se zavedamo, da prava moč neke države ni (le) politična ali gospodarska, temveč moralna? Da na etiki človek stoji in pade?

O tem bo tekla beseda med dr. Mirom Cerarjem in dr. Manco Košir

v sredo, 25. septembra 2013, ob 19. uri, v skednju Škrabčeve domačije v Hrovači.

Dr. Miro Cerar je redni profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer predava teorijo in filozofijo prava ter primerjalno pravo. Je stalni zunanji svetovalec za ustavna vprašanja pri slovenskem parlamentu. V letih 2000–2012 so ga enajstkrat izbrali v skupino desetih najvplivnejših slovenskih pravnikov, leta 2011 in 2012 so ga izbrali za najuglednejšega slovenskega pravnega strokovnjaka. Je odgovorni urednik Zbornika znanstvenih razprav Pravne fakultete ter avtor in soavtor več knjig in številnih člankov v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah.

Za knjigo Kako sem otrokom razložil demokracijo (2009 in ponatis 2012), v kateri mladostnikom na nazoren način predstavlja temelje in smisel demokracije, je prejel ugledno priznanje Zlata hruška 2012. V knjigah Pravnikov mozaik (2007) in Pamet v krizi (2010) esejistično razmišlja o etiki, politiki, pravu, šolstvu, duhovnosti in drugih aktualnih temah.

Pred časom je Cerar za svoja otroka (Eva – 16, Miha – 13) oblikoval misel, za katero upa, da ju bo spremljala v življenju: Videz je pomemben, pamet je pomembnejša, srce je najpomembnejše.

Dr. Manca Košir je upokojena univerzitetna profesorica, dolgoletna predstojnica Katedre za novinarstvo FDV v Ljubljani. Med drugimi predmeti je postavila in vrsto let predavala Novinarsko etiko. Je avtorica sedemnajstih znanstvenih, strokovnih in esejističnih knjig ter nepreglednega števila člankov različnih vrst. Je ustanoviteljica gibanja za trajnostni razvoj Slovenije TRS, soustanoviteljica gibanja SVETOVNI ETOS SLOVENIJA, »duhovna mati« številnih študijskih krožkov Beremo z Manco Košir po vsej Sloveniji, sedem let prostovoljka hospica… Mama in babica. Njen moto je že desetletja: Učim se, torej sem. Konec septembra je izšla njena nova knjiga z naslovom Čas za modrost. Dr. Miro Cerar je eden glasnikov tega časa, zato se bo na Škrabčevi domačiji v Hrovači pogovarjala prav z njim.