petek, 09. november 2012

clip_image002

Napredek naše družbe ne more biti hitrejši od napredka v vzgoji in izobraževanju. Človeški um je naš temeljni vir. John F. Kennedy

Civilna iniciativa Kakšno šolo hočemo vabi na javno tribuno z naslovom

NE! MI NISMO HLAPCI!

v torek, 13. novembra 2012, od 18.00 do 19.30

v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in tehnologijo na Masarykovi 16 v Ljubljani.

Učitelji smo zaskrbljeni zaradi posegov v šolski sistem, saj želimo delati odgovorno do stroke in avtonomno v dobrobit učencev, učiteljev in staršev. Zahtevamo upoštevanje svoje strokovne avtoritete in človeškega dostojanstva, o čemer bomo spregovorili na tribuni, ki jo bo povezovala dr. Manca Košir, uvodničarji pa bodo:

Mag. Peter Rižnar: Šola ne stoji in pade več z učiteljem, temveč z (ne)moralno družbo

Mag. Jožica Frigelj: Učitelj – breme za družbo in proračun

Dr. Kristijan Musek Lešnik: Učiteljeva avtonomija med nakovalom in kladivom

Jurij Marussig: Nismo hlapci, smo prihodnosti nove snovalci

Pridite, govorite, več nas bo, močnejši bo naš glas!

 

Kontaktna oseba mag. Jožica Frigelj, e–naslov: frigeljj@gmail.com, gsm: 031 723 059 (po 13.uri)