nedelja, 07. oktober 2012

Za napredek duha

Drobna, a pomembna knjižica je izšla pred kratkim pri založbi Sanje: pogovor med Dalajlamo in Stéphanom Hesselom pod naslovom NAPOVEDUJEMO MIR! in podnaslovom Za napredek duha. To je tretja bela knjižica v seriji pod NUJNO za 2.99 oz. 3, 99 €. Prva je bila svetovna uspešnica istega Stéphana Hessela DVIGNITE SE! – Besedilo, ki prebuja milijone bralcev po svetu, piše na naslovnici. Druga je izbor pesmi in misli slovenskega preroka in vizionarja Srečka Kosovela #PRAVICA, opremljen s priporočilom založbe na naslovnici: Divje aktualen in sprenevedanju smrtno nevaren in podnaslovom Mladi verujejo vate, Pravica. Tej etični plemenitosti zdaj dodajata svoji razmišljanji ponovno Hessel in »moj« ljubljeni Dalajlama. Knjižico sem prebrala na dih.

Začne se, kot bi pokleknila pred Dalajlamo sama, s Hesselovimi besedami: »Redko se mi zgodi, da se znajdem pred človekom vere. Vi ste moja najljubša svetost, razen vas zame ne obstaja nobena druga svetost, …«. Hessel, soavtor znamenite
Splošne deklaracije o človekovih pravicah, pripoveduje Dalajlami, da so razmišljali, ali bi morali v besedilu omenjati boga. Iz zagate jih je rešil predstavnik Vatikana (po drugi svetovni vojni so očitno obstajali taki modri vatikanski ljudje): »Ni treba govoriti o bogu, govorite o dostojanstvu.« In so v deklaracijo napisali »človeško dostojanstvo vseh članov človeške družbe.« Skoraj stoletni Hessel ve, kar takrat, leta 1948, še niso razumeli, a budisti vedo že od vekomaj in zdaj končno razumemo tudi na zahodu: »Tedaj nismo razumeli, da je človeška družba soodvisna od okolja, narave, zemlje.« Ali, kot nenehno poudarja Dalajlama: »Vse je soodvisno.« Kajti človek ni gospodar narave, kot s(m)o zmotno mislili in delovali. Zato pa imamo zastrupljeno zemljo in zrak, zato pa vsak dan izumirajo številne živalske in rastlinske vrste! Ta planet je edini naš dom in kaj mu delamo, tujci sami sebi, brezdomni. Kaj si delamo, ljudje!

Za naše preživetje vendar gre, opozarjata Dalajlama in Hessel, ki ugotavlja: »Naše vlade so šibke, bojazljive. Vedo, da sta narava in človeštvo ogrožena. A se ne zganejo, nimajo sredstev, da bi ukrepale, njihovi finančni sistemi so pretežki.« Tudi Dalajlama vidi: »Poslovneži rešujejo trenutne težave, da najamejo še več posojil, pri tem pa ne ravnajo odgovorno do prihodnjih generacij, do svojih otrok in vnukov. Zato, ker ne razmišljajo o soodvisnosti.«

Oba velika in modra vesta: manjka nam sočutja. Sočutje je oblika odgovornosti, ki jo velja gojiti. »Misliti moramo, da dobrih in slabih reči ne delamo le sami, temveč skupaj z drugimi, za druge. Če nas povezuje skrb za dobrobit drugih, bomo morda lahko skupaj dosegli napredek.«

Kaj je napredek? O kakšnem napredku naj bi mislili, če kanimo preživeti kot človeška vrsta? Gre za napredek duha! Da bi se zavedali. A kaj, »ko je današnji izobraževalni sistem usmerjen predvsem v materialne vrednote. Malo se naredi za vzgojo našega duševnega sistema. Takoj ko spregovorimo o nečem, kar se nanaša na duha, ljudje rečejo, da pridigamo o verskih temah. Pa vendar ne moremo zanikati, da naše vsakodnevno življenje, pa tudi vse načrte, vodi naš duh«, meni Dalajlama in Hessel z njim. DUH, ZAVEST in ČUSTVA. »Toda v naših sodobnih izobraževalnih sistemih ne naredijo nič, da bi se o tem kaj naučili.«

Oba se strinjata, da bomo ženske dobivale vse pomembnejšo vlogo, kajti zemljevide duha bolje občutimo. Kot pravi Dalajlama: »Res je, ženske morajo igrati posebej pomembno vlogo pri razvijanju človeške občutljivosti, sočutja, nenasilja.« Čeprav živimo v 21. stoletju, so omenjene vrline premalo razvite. Sodobne družbe namreč bolj poudarjajo akademsko in intelektualno odličnost, ne pa razvijanje človeških vrlin, kot sta sočutje in strpnost.

Za preživetje se moramo naučiti premakniti pozornost iz JAZ na Veliki »MI«, menita modreca. Kajti sistem, v katerem se zdaj praži tudi Slovenija, sistem, v katerem vlada delitev na »mi« in »oni«, sili delati v svojo korist. »Od tod izvirajo nasilje, vojne. Če pa imate v sebi občutek univerzalnega bratstva, se bo vaše srce samo odprlo. Delovali boste pregledno, skladno z resnico, imeli boste vse več notranje moči, zaupanja, samozavesti in zaupanja v drugega, utrjevali boste prijateljstvo«, je prepričan Dalajlama.

Dalajlama se rad druži z najodličnejšimi znanstveniki, da ga poučijo o novih raziskavah, denimo možganov ali imunskega sistema. Zato ve: »Odkrili so, da jeza, strah in sovraštvo razžirajo naš imunski sistem. Miren duh je za naše dobro telesno in duševno počutje bistvenega pomena.« Zato velja meditirati, kontemplirati, moliti … Biti sam in tih sredi narave. In gojiti pozitivna čustva! Sočutje, odpuščanje, hvaležnost, lahko obrzdajo destruktivna čustva, z njihovo pomočjo lahko celo spremenimo temperament, meni Dalajlama. Za kar je potrebna jasna in možna zavest. In odprto srce.

Dalajlama poudarja, da je potrebno v izobraževalne sisteme uvesti etiko za laično poučevanje sočutja. Glasuje za univerzalne vrednote in za posvetno etiko, ki je enako spoštljiva tako do vernih kot do nevernih ljudi. »Opravili bomo pomembne raziskave, da bi izvedeli, kako v sodobne izobraževalne sisteme uvesti laične metode poučevanja etike«, napoveduje Dalajlama. Saj nam vendar gre za napredek duha!

V Ljubljani je bila 13. in 14. septembra letos ob 20. obletnici waldorfske šole na Slovenskem mednarodna konferenca o ustvarjalnosti kot pomembni luči duha. Na tej konferenci sem imela predavanje Ustvarjalna etika – etika hvaležnosti (poglejte tukaj) in ko sem čez nekaj dni prebrala knjižici NAPOVEDUJEMO MIR!, sem se nasmehnila. Saj sem pravzaprav govorila isto! Ni čudno, ker me že vrsto let navdihuje Njegova svetost Dalajlama, moja intuicija pa mi že desetletja šepeta: Vsi smo bratje in sestre, vsi smo prepleteni in povezani. Saj smo vsi Eno. Za napredek duha je pomembno prav to spoznanje. A ne le spoznanje, temveč delovanje, ki v vsakdanjem življenju udejanja, o čemer sta pričevala Dalajlama in Hessel tako, da sta pokazala: Možno in mogoče je. Ne samo to: NUJNO JE! Zelo, zelo nujno.