petek, 29. junij 2012

Danes ustanovljeno Gibanje svetovni etos Slovenije

Danes dopoldne je bilo v Mariboru ustanovljeno Gibanje svetovni etos Slovenije, ki ga je navdihnila vizija in delo velikega moža, profesorja dr. Hansa Künga. Leta 1979 mu je Vatikan zaradi njegovih kritičnih stališč do RKC odvzel pravico do poučevanja teologije, a ni mu mogel odvzeti njegove zavzetosti za dialog med religijami in zavzemanja za to, da se ljudje povežemo -- in ne ločujemo! – na podlagi tim. pravrednot, ki so temelj vseh religij in kultur. Prof. Küng je leta 1990 v Tübingenu postavil Ustanovo svetovnega etosa in letos spomladi je v okviru univerze tega filozofskega mesta ustanovil Inštitut svetovnega etosa. V Mariboru kot evropski prestolnici kulture te dni poteka mednarodni simpozij o dialogu med religijami, ki ga je včeraj zvečer otvoril prav prof. Küng z imenitnim predavanjem Kaj povezuje in ohranja sodobno družbo? Svetovne religije – svetovni mir – svetovni etos. V njem je poudaril, da ne gre za ekskluzivno poudarjanje krščanskih vrednot, saj »kdor bi želel trobentati iz cerkvenih zvonikov, ga bo kmalu preglasil hrup ulice.« Svetovni etos ni »prisilni jopič krščanskih vrednot«, temveč notranja etična drža, osebna človekova naravnanost, ki se zaveda skupnega človeškega temelja. Temelj pa so etične vrednote in merila, ki omogočajo miroljubno sožitje v pluralistični družbi današnjega globalnega sveta. «Nova povojna Evropa je bila ustanovljena na etičnih impulzih,« je spomnil prof. Küng. Te vrednote je potrebno prebuditi in se pri političnem, gospodarskem, kulturnem kot seveda osebnem življenju naslanjati nanje. Naše skupne obvezujoče etične norme temeljijo na zlatem pravilu, ki je skupna dediščina: »Ne stori drugemu, kar nočeš, da drugi stori tebi.« Iz njega izhajajo štiri osnovne etične zahteve: Ne ubijaj! Ne kradi! Ne laži! Ne zlorabljaj spolnosti! V tem duhu je spisan Küngov preprost, a izjemno premišljen, poglobljen in iz vsakdanjega življenja izvirajoč Priročnik svetovni etos: Vizija in njena uresničitev, ki je izšel včeraj tudi v slovenščini in smo ga danes v Mariboru počastili z gromkim aplavzom. Na koncu tega imenitnega priročnika, ki bi ga moral imeti sleherni odrasli državljan in vsaka državljanka tega sveta, je natisnjen Manifest Gibanja svetovni etos Slovenije, torej listina, na podlagi katere se je danes zgodilo podpisovanje ustanovnih članov slovenskega gibanja. Med njimi sem tudi Manca Košir kot predsednica Gibanja za trajnostni razvoj Slovenije, ki je utemeljeno na etiki in blaginji za vsa živa bitja, kot je utemeljen Küngov svetovni etos in spisan slovenski manifest. Med drugim je v njem tudi za TRS nadvse pomembna etična norma: »Trajnostna uporaba naravnega okolja je najvišja vrednotna norma gospodarskega delovanja.«

Naj poročilo sklenem z zadnjim odstavkom iz Manifesta Gibanja svetovni etos Slovenije, ki je vabilo podobno mislečim zavednim ljudem, da se nam pridružijo: »Pozivamo vse prebivalce Slovenije, da s skupnimi močmi preoblikujemo in poglobimo osebno in družbeno etično zavest, saj bomo le tako lahko tvorno prispevali k humanizaciji človeštva na vseh ravneh lokalnega in globalnega življenja. Vabimo tudi vas, da se tako v mislih kot dejanjih pridružite našemu gibanju in na nezamenljiv način zaznamujete projekt svetovnega etosa.«