ponedeljek, 19. december 2011

TRS je proti prodaji Mercatorja

Prodaja Mercatorja je prvovrstna politična tema; naprodaj ni samo izjemno uspešno podjetje, na prodaj je podjetje, ki v tem trenutku obvladuje trgovsko posredništvo doma pridelane in predelane hrane.
Gibanje in stranka TRS odločno podpirata prizadevanja delavk in delavcev Mercatorja za ohranitev njegovega temeljnega poslanstva. Odločno nasprotujemo načrtovani prodaji edinega trgovskega posrednika v Sloveniji, ki ima v svojo mrežo vključene pretežno domače pridelovalce in predelovalce hrane. Odločno oporekamo logiki, ki razglaša pomemben del Mercator za trenutno lastnino NLB. Trdimo, da je
država dolžna jasno prepoznati in prevzeti svoje lastništvo v Mercatorju. Mercator je tudi v tistem delu, ki ga danes poseduje in prodaja NLB državna, javna lastnina!
Skozi nenehne državne, javne, davkoplačevalske dokapitalizacije NLB je popolnoma sprevrženo, da se banka v tem trenutku razglaša za lastnico zaplenjenih podjetij in premoženja, ki so posledica prav njenega nevestnega in neodgovornega poslovanja (če že, naj se razglasi tudi za lastnico vseh izgub, ki jih je proizvedla s svojim »visoko profesionalnim« delom!). Država – in z njo mi vsi – je skozi nenehne dokapitalizacije banke opravičena do lastništva nad zastavljenim in zaseženim premoženjem. Sklicevanje na domnevno svetost lastnine v naši družbi že dolgo ne zdrži več; lastnina mora biti enako sveta za vse lastnike, ali pa to ni za nikogar. Od trenutka, ko je država, celo v vlogi delodajalke, pristala in tolerirala neplačevanje delavk in delavcev za njihovo opravljeno delo, se je s tem odrekla vsakršnemu spoštovanju lastnine. Če je za lastnika kapitala kapital njegova lastnina, s katero prosto razpolaga, je za delavca in delavko njuna plača in vsi, po zakonu predpisani prispevki delodajalca, njuna lastnina, s katero prosto razpolagata. Odreka plače in prispevkov je kraja lastnine in neposredno oviranje proste razpolage z njo. Ko država na tako stanje pristaja, sporoča, da je tudi pojem lastnine in pravic, ki iz nje izhajajo, relativna, od vsakokratnega konteksta odvisna kategorija.
Tudi zato trdimo, da Mercatorjev delež v NLB nikakor ni in ne more biti prosta lastnina NLB; je državna, moja in tvoja, skupna lastnina. In zato ponovno pozivamo državo, da se takoj aktivira kot varuhinja skupnega dobra, kot upravljavka moje in tvoje, skupne lastnine in nastopi v zgodbi prodaje Mercatorja kot prava lastnica. Opozarjamo, da je čas medvladja za nepregledne posle še posebej ugoden in zato od vlade RS zahtevamo takojšnjo ustavitev sklepanja vseh poslov NLB s potencialnim kupcem!
Stranka in gibanje TRS sta zavezana uresničevanju svojega programa trajnostnega razvoja Slovenije, v katerem je bistvena zahteva po dvigu stopnje samooskrbe Slovenije. Slovenija danes glede samooskrbe s hrano močno zaostaja, npr. za Islandijo, deželo, ki se po svojih naravnih danostih in možnostih nikakor ne more primerjati z rodovitno Slovenijo. Hrana je v svetu že postala strateška surovina; da tega mi še ne čutimo, je posledica naše globalne premoči in neposrednega in posrednega izkoriščanja bede in revščine manj srečnih zemljanov. Gibanje in stranka TRS zahtevata takojšnje ukrepanje države na vseh ravneh odločanja, da s konkretno, stimulativno in napredno politiko spodbuja ponovno oživitev kmetijskih dejavnosti v Sloveniji. Pri tem zahtevamo preusmeritev kmetijstva iz ekstenzivnih in monokulturnih pridelav in rej, v sonaravne in trajnostno vzdržne. S potenciali, ki jih ima Slovenija v svojih naravnih in kulturnih danostih, je nujno začeti skrbno in dolgoročno gospodariti. Imamo rodovitno in raznoliko prst, zadostne količine kvalitetne vode, pestro in za poljedelstvo primerno podnebje, imamo ljudi, ki vedo, kako se umno gospodari z zemljo, imamo ljudi z znanjem in tehnično opremo.
Preusmeritev v trajnostno samooskrbo s hrano zahteva ohranitev, ponoven zagon in nadaljnji razvoj predelovalne industrije, ki nam je v letih slepe rasti umirala, ker preprosto ni bila dovolj dobičkonosna. Varna in trajnostna samooskrba prebivalstva s hrano zahteva močno trgovsko posredniško mrežo, ki bo sposobna in voljna podpirati domačo pridelavo in predelavo. V kontekstu današnjih razmer to vlogo opravlja Mercator. Kot eno najbolj perspektivnih podjetij je bil in je vseskozi polje preigravanja tveganega monopolija finančnih in političnih mogotcev. Danes je, zaradi mešetarjenj, v katerih so državne, javne banke odigrale svojo najbolj neodgovorno vlogo, na tem, da ga odprodamo kupcu, ki zanj nima ne zagotovljenega denarja ne posebnega poslovnega interesa podpirati slovensko verigo pridelovalcev in predelovalcev, ki edini lahko zagotavljajo samooskrbo prebivalk in prebivalcev v RS.