petek, 04. november 2011

VIDEO: Trajnostni razvoj kot način razmišljlanja


vir fotografije: Studio12.si

Pogovor z Manco Košir in Hermino Krt o trajnostnem razvoju kot o načinu razmišljanja, vsakdanjega delovanja in politične akcije. Trajnostni razvoj, ki obsega 3 stebre (gospodarski razvoj, socialni razvoj in varstvo okolja) predstavlja hkrati upor in alternativo
 obstoječim ideologijam materializma in individualizma, ki sta se v zadnjih desetletjih pokazala kot ena izmed ključnih izzivov naše družbe. Koliko bo trajnostni razvoj zaživel v naših vsakdanjih življenjih ostaja najprej odgovornost posameznika in nato širše skupnosti.

Poglejte si intervju.